ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์World Robot Games Thailand Championship  2019  เป็นกำลังใจให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองต่อไป  และร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กหญิงชัญญา  ใจศิริ  ในการเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป