ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี

99/119 หมู่ที่ 6 ถ.พระยาพิชัยดาบหัก ต.เขาสามยอด
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 036-782-711, 062-4542727
E-mail : asclopburi@asclb.ac.th