โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2562  ศูนย์บริบาลสัตว์  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองเขาสามยอด   คลิกชมภาพกิจกรรม

ดัชมิลล์ คิดส์ School Tour

ตัวแทนกลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด โซนภาคใต้ เข้าจัดกิจกรรม ดัชมิลล์ คิดส์ Dutch Mill Kids School Tour “สนุกดี มีประโยชน์ ดินแดนดัชมิลล์คิดส์” เพื่อให้น้องๆ สนุกกับกิจกรรมการเล่านิทานเพลง ประโยชน์ของการดื่มนม และการเสริมสร้างให้นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรง คลิกชมภาพกิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้มรดกไทย

ฐานกิจกรรมการเรียนรู้หน่วย มรดกไทย พี่อนุบาล 3 ของเราร่วมจัดให้น้องๆได้เข้ามาเรียนรู้ในฐานต่างๆ ฐานอาหารไทย ฐานการละเล่นไทย ฐานการแต่งกายแบบไทยๆ ฐานขนมไทย ไม่เพียงแต่ได้ความสนุกสนาน แต่เด็กๆยังได้ความรู้และได้ชิมรสชาดอาหารอิ่มสบายท้องไปกันทุกๆคนเลยค่ะ หนูน้อยอัสสัมร่วมแต่งไทย เรียนรู้มรดกไทย# คลิกชมภาพกิจกรรม

1 2 3 25