โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
ยินดีต้อนรับ
แผนกปฐมวัย
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย
previous arrow
next arrow
Slider

งานแพร่ธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC 2018

ปรัชญา (PHILOSOPHY) ของคณะ ฯ

“มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้”