โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
ยินดีต้อนรับ
แผนกปฐมวัย
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย
previous arrow
next arrow
Slider

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

วันเสาร์ที่  6  เมษายน  2562  โรงเรียนเปิดขายเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งแต่เวลา  9.00-13.00 น.

วันจันทร์ที่  9  -  พฤหัสบดีที่  11  เมษายน  2562  เวลา  9.00-15.00 น.

นายสุวัจน์ อาจิณกิจ ร่วมออกรายการ123RANKING SHOW | สัปเหร่อปริศนา

งานแพร่ธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC 2018

ปรัชญา (PHILOSOPHY) ของคณะ ฯ

“มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้”