พิธีมอบวุฒิบัตรประจำปี2561

พิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 8 ประกาศ นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์ และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทั้ง 8 กลุ่มสาระ

ร้อยใจผูกพันอัญสัมชัญแดงขาวป.6

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมร้อยใจผูกพันอัญสัมชัญแดงขาว เพื่ออบรมให้ด้วยความรู้ก่อนที่นักเรียนจะจบปีการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1 2 3 13