โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2562  ศูนย์บริบาลสัตว์  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองเขาสามยอด   คลิกชมภาพกิจกรรม

ดัชมิลล์ คิดส์ School Tour

ตัวแทนกลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด โซนภาคใต้ เข้าจัดกิจกรรม ดัชมิลล์ คิดส์ Dutch Mill Kids School Tour “สนุกดี มีประโยชน์ ดินแดนดัชมิลล์คิดส์” เพื่อให้น้องๆ สนุกกับกิจกรรมการเล่านิทานเพลง ประโยชน์ของการดื่มนม และการเสริมสร้างให้นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรง คลิกชมภาพกิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี  ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 คลิกชมภาพกิจกรรม

1 2 3 17