การจัดการเรียนการสอนภาษาCoding,ภาษาแห่งโลกอนาคต

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี  ของเรา  ได้จัดให้โรงเรียนในเครือได้เข้ามาศึกษาดูงาน  เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ภาษา CODING, ภาษาแห่งโลกอนาคต”  เมื่อ วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562  ขอบพระคุณ คุณครูที่ให้ความสนใจทั้ง 8 โรงเรียน จำนวน 139 ท่าน ที่ให้ความสนใจ  และร่วมกิจกรรมกับเราเป็นอย่างดี  

ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา2562

ในปีการศึกษา2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกโรงเรียนตามสถานที่ต่าง ๆ สามารถเข้าชมรูปกิจกรรมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ รูปกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รูปกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รูปกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รูปกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รูปกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และมัธยมศึกษาปีที่1 รูปกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2-3

ก้าวรักษ์โลกลดโรคร่วมใจต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1

ขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่มาร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งก้าวรักษ์โลกลดโรคร่วมใจต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1 กับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรีของเรา ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด ทางเราขอน้อมรับไว้ปรับปรุงแก้ไขครั้งหน้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 25 สิงหาคม 2562

ครบรอบ 14 ปี วันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

ครบรอบ 14 ปี วันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี และเสกอาคารเรียนใหม่ พร้อมโชว์สุดพิเศษ “350 ปีมิสซังสยาม”        

1 2 3 20