รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 ในระบบ E-SAR ตามกำหนดเวลา และขอเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพการศึกษาให้ทราบโดยทั่วกัน

SAR2565-1_merged-2-1