ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์บีม  ประเภทกระโดด  ในการแข่งขันทางวิชาการ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองและชมรมหุ่นยนต์บีมแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้นักเรียนได้มอบเงิน  1,500  บาทที่ได้รับจากการแข่งขันให้กับโรงเรียนอีกด้วย ด.ญ.ฐิตินันท์  จันทร์เนียม  ชนะเลิศ  การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทบีม  วงจรพื้นฐาน  ประเภทบีมกระโดด   ด.ญ.สุมัยยะห์  คณโฑทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทบีม  วงจรพื้นฐาน  ประเภทบีมกระโดด   นายโรจนวริทธ์  กิจคัมภิรานนท์  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทบีม  วงจรพื้นฐาน  ประเภทบีมกระโดด  

ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68

จากการที่โรงเรียนของเราได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68  สรุปผลการแข่งขันดังนี้ ระดับประถมศึกษา 61P ระดับมัธยมศึกษา 61M     โรงเรียนได้มีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป คลิกชมภาพกิจกรรม

การแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand STEM mBot Challenge 2018

เมื่อวันที่  6-7  ตุลาคม  2561  โรงเรียนของเราได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand STEM mBot Challenge 2018  ชิงแชมป์ประเทศไทย  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศจีน  โรงเรียนของเราได้ลำดับที่ 5,11  และ18  และยังได้รับพิเศษ  รางวัล Best  Design  Award   แสดงถึงความพัฒนาด้านการทำงานของทีมที่มีผลดีขึ้นในแต่ละครั้งที่ลงสนาม  ของแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ขอให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป  

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการประกวดผลงานรีไซเคิลชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการประกวดผลงานรีไซเคิลชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติ ในงาน Recycle Week # 8 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ณ ฟันเนเรี่ยม ในหัวข้อ เด็กไทย หัวใจวิทย์  โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด  38  ทีม  โรงเรียนของเราได้ส่งผลงานชื่อว่า Automatic coin  เป็นเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ  เข้าร่วมประกวด  ได้รับคัดเลือกเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย  และโรงเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศ  โดยทีม ASCLB Automatic coin   มีสมาชิกดังนี้ เด็กชายพงศกรฏ์ แสวงทรัพย์  ป.6/1 เด็กชายอชิรวิชญ์ อาดัม  ป.6/1 เด็กชายธนวัฒน์ อรรถวิชัย  ป.6/3 และครูที่ปรึกษา นางสาวทิพวรรณ ทันสมัย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ของแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์2561 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ด.ช.รัชพล  วุฒิศิริศาสตร์ ด.ช.พศิน  ตันติผาติ ด.ญ.ณัฐกมล  ล้วนพร ด.ช.รัชชานนท์  ปุราถานัง ด.ญ.อภิชยา  สุดโลก

1 2