ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนของเราได้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  1  ระดับชั้นม.ต้น  ได้แก่ เด็กหญิงพรฐพรรธ กันภัย  และ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เงินประสพสุข  รอเข้ารับโล่ห์รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์World Robot Games Thailand Championship  2019  เป็นกำลังใจให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองต่อไป  และร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กหญิงชัญญา  ใจศิริ  ในการเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ชลาลัย วัฒนพงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันท่ารำประจำสาย สายสีระดับ 2 และเด็กหญิง ลภัสรดา ประเสริฐศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันท่ารำประจำสาย สายสีระดับ 8 จากการแข่งขัน Asia Pacific ITF Schoots Championships 2019 ขอบคุณนักเรียนที่ง 2 คน ที่มาแบ่งปันประสบการณ์จากการแข่งขันให้เพื่อนๆฟังนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์บีม  ประเภทกระโดด  ในการแข่งขันทางวิชาการ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองและชมรมหุ่นยนต์บีมแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้นักเรียนได้มอบเงิน  1,500  บาทที่ได้รับจากการแข่งขันให้กับโรงเรียนอีกด้วย ด.ญ.ฐิตินันท์  จันทร์เนียม  ชนะเลิศ  การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทบีม  วงจรพื้นฐาน  ประเภทบีมกระโดด   ด.ญ.สุมัยยะห์  คณโฑทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทบีม  วงจรพื้นฐาน  ประเภทบีมกระโดด   นายโรจนวริทธ์  กิจคัมภิรานนท์  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทบีม  วงจรพื้นฐาน  ประเภทบีมกระโดด  

ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68

จากการที่โรงเรียนของเราได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68  สรุปผลการแข่งขันดังนี้ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา     โรงเรียนได้มีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป

1 2 3