ก้าวรักษ์โลกลดโรคร่วมใจต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1

ขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่มาร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งก้าวรักษ์โลกลดโรคร่วมใจต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1 กับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรีของเรา ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด ทางเราขอน้อมรับไว้ปรับปรุงแก้ไขครั้งหน้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 25 สิงหาคม 2562