ครบรอบ 14 ปี วันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี