รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา1/2562

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล3   รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมธยมปีที่ 1-3

ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2561

ชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล1 ชั้นอนุบาล2 ชั้นอนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ชั้นประถมศึกษาปีที่2 ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ชั้นประถมศึกษาปีที่5 ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ชั้นมัธยมศึกษา

ครบรอบ 120 ปี ที่คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

24 เมษายน ค.ศ. 2018 นี้เป็นวันครบรอบ 120 ปี ที่คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  เดินทางเข้ามาถึงประเทศไทย และเริ่มพันธกิจแรก  ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  โดยในครั้งแรกนั้น เซอร์ 7 ท่าน  ออกเดินทางจากไซ่ง่อน ประเทศเวียดนามในวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 1898 ใช้เวลาเดินทาง 4 วัน  ถึงยังแผ่นดินไทย ในวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1898 ตราสัญลักษณ์ของคณะ รวงข้าว 4 รวง หมายถึง เซอร์ 4 ท่านแรก อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร ตั้งอยู่ใกล้ “บ้านแม่” ซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์รวมเอกภาพของคณะฯ คำสอนของนักบุญเปาโล “จงเป็นทุกอย่าง สำหรับทุกคน” จิตตารมณ์ของคณะ “ซื่อสัตย์ ราบเรียบ การงาน” ตัวเลข 120 และ […]

1 3 4 5