กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนของได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ได้มีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วม

สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

คณะเซอร์ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมทำพิธีมิสซาเนื่องในโอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

กิจกรรมวันแม่

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562ทั้งนี้ คณะครู บุคลากรนักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล โดยตัวแทนของเด็กนักเรียนได้กล่าวคำถวายพระพร ก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ได้มีการแสดงรำถวายพระพรจากตัวแทนเด็กนักเรียน ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมี พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ให้นักเรียนและผู้ปกครองทำกิจกรรมบนห้องเรียนร่วมกัน 

โครงการ เด็กไทยดูดีมีพลานามัย 4.0

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี เล็งเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังทางโภชนาการของเด็กในวัยเรียน เพื่อให้เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีการเจริญเติบโตของสมองและร่างกายเหมาะสมตามวัย เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติสืบต่อไป จึงได้จัดทำโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย 4.0 โดยส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของนักเรียน  เชิญชวนให้นักเรียนออกกำลังกาย  และปลูกผักไว้ทานเองเพื่อสุขภาพที่ดี

วันต่อต้านการค้ามนุษย์สากล

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี และเครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมยุติความรุนแรง และต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์สากล 30 กรกฎาคม 2562

1 2 3 4 20