โครงการ SUP to SAVE พายซับจับขยะ ปรับโลกสวย

โรงเรียนของเราได้รับเลือกเป็นทูตรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการ SUP to SAVE พายซับจับขยะ ปรับโลกสวย  เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 18-20  พฤษภาคม 2562  ณ หาดจอมเทียน