แห่เทียนพรรษา

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันแห่เทียนพรรษาเพื่อไปถวายวัดดงสวองเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562