แนะแนวโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

พี่ศิษย์เก่าร่วมแบ่งปันการสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารให้กับน้องๆที่สนใจจะได้เตรียมตัวกันได้ถูกต้อง