เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปี 2562

โรงเรียนได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักระบบประชาธิปไตย ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งพี่สภานักเรียน เข้ามาช่วยดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียน