สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

คณะเซอร์ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมทำพิธีมิสซาเนื่องในโอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562