พิธีถวายราชสักการะฯ รัชกาลที่ ๘

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อ โรงพยาบาลอานันทมหิดล และปวงชนชาวไทย จึงได้มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประกอบด้วย การบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และ พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วาง ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘  ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ โรงพยาบาลอานันทมหิดล