ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา2562

ในปีการศึกษา2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกโรงเรียนตามสถานที่ต่าง ๆ สามารถเข้าชมรูปกิจกรรมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
รูปกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รูปกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รูปกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รูปกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รูปกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และมัธยมศึกษาปีที่1

รูปกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2-3