ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้นักเรียนชั้นป.4 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ด ร่วมกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้หัว"เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค" วันที่ 20 มิถุนายน 2562