กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง

เนื่องจากวันที่ 5 มิถุนาน เป็นวันการต่อต้านการค้ามนุษย์ และวันสิ่งแวดล้อมโลก ทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง พร้อมให้นักเรียนร่วมตอบคำถาม