กิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อขอน้อมเกล้าถวายพระพร และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562