กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสังคม ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้ และตอบคำถามหน้าเสาธง เนื่องในวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด