กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนของได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ได้มีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วม