กิจกรรมพ่อครู แม่ครู ถ่ายทอดความรู้จากชุมชน

กิจกรรมพ่อครู แม่ครู ถ่ายทอดความรู้จากชุมชน
เตรียมอนุบาล เรื่อง แต่งหน้าคุ๊กกี้
วันที่ 4 มีนาคม 2564
ขอขอบพระคุณคุณแม่กัลยกร คำเรืองฤทธิ์ สอนการทำคุ๊กกี้ ให้กับเด็กๆ จากกิจกรรมนี้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการทำคุ๊กกี้ และยังได้ช่วยโรยเม็ดช็อกโกแลตชิพ รอตั้งแต่เข้าเตาอบจนเสร็จออกจากเตาถึงได้รับประทานพร้อมกัน และยังได้บรรจุใส่ถุงเพื่อนำไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านอีกด้วย
.
.
.
.
.
.
.
อนุบาล1/1 เรื่อง สายคล้องแมสหรรษา
วันที่ 4 มีนาคม 2564
ขอขอบพระคุณ คุณแม่สุพัตรา ศรีพันธ์ กิจกรรมนี้ ส่งเสริมเรื่อง สมาธิ , พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก , ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการในเด็ก
ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน (โควิด 19) เด็กๆได้รู้จัก วัสดุอุปกรณ์ แหล่งที่มาของวัสดุ และการสร้างชิ้นงานของตนเอง การสร้างสังคมในเรื่องของการแบ่งปันความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ
.
.
.
อนุบาล 1/2 เรื่อง กล้วยทอด มันทอด ฟักทองทอด
วันที่ 1 มีนาคม 2564
ขอขอบพระคุณ คุณแม่ ธันยพร ฉงสกุล ผู้ปกครอง ด.ช.นรภัทร ฉงสกุล คุณแม่ได้มาสาธิตวิธีการทำ กล้วยทอด มันทอด ฟักทองทอด จากกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เห็นว่า เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการทำ ได้รู้จักส่วนผสมที่ใช้ในการทำ เด็กๆได้มีส่วนร่วมทุกคน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เรื่องสี จากวัตถุดิบที่เตรียมมา เช่น กล้วยสีเหลือง มันม่วง สีม่วง เนื้อฟักทองสีเหลือง ได้เรียนรู้ผิวสัมผัสของวัตถุดิบ กล้วยผิวเรียบ มันม่วง ฟักทอง ผิวขรุขระ
.
.
.
.
.
.
.
.
อนุบาล 2/1 เรื่อง ขนมปังเนยอบกรอบ
วันที่ 1 มีนาคม 2564
ขอขอบพระคุณ คุณแม่พัลลภา มาสำราญ ผู้ปกครอง ด.ช.ณัฏฐนันท์ มาสำราญ และ คุณแม่ปนัดดา เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง ด.ญ.ธัญสร สลุงอยู่ ที่มาให้ความรู้กับเด็กๆ จากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการทำ “ขนมปังเนยอบกรอบ” ด้วยตนเอง ได้ฝึกลองทาเนย และโรยน้ำตาลทรายด้วยตนเอง สามารถนำกลับไปทำที่บ้านรับประทานเองได้ และยังเป็นการเรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านอีกด้วย
.
.
.
.
.
.
.
อนุบาล 2/3 เรื่อง แต่งหน้าเค้กจิ๋ว
วันที่ 3 มีนาคม 2564
ขอขอบพระคุณ นาย สัมฤทธิ์ แท้เที่ยง ผู้ปกครอง ด.ช.กัญธนากร แซสันเทียะ ที่ได้มาสอนวิธีการ แต่งหน้าเค้กจิ๋ว ให้กับเด็กๆ จากกิจกรรมนี้ทำให้เห็นว่า เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการแต่งหน้าเค้ก ได้รู้จักวัตถุดิบและได้ลงมือทำด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เรื่องสี จากสีผสมอาหาร เด็กๆ มีจินตนาการในการตกแต่งเค้ก ฝึกสมาธิในการทำผลงานของตนเอง ทำอย่างตั้งใจเพื่อนำไปฝากคนที่ตนเองรัก
.
.
.
.
.
.