กิจกรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญประโยชน์ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกชมภาพกิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5

คลิกชมภาพกิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6