การจัดการเรียนการสอนภาษาCoding,ภาษาแห่งโลกอนาคต

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี  ของเรา  ได้จัดให้โรงเรียนในเครือได้เข้ามาศึกษาดูงาน  เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ภาษา CODING, ภาษาแห่งโลกอนาคต"  เมื่อ วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562  ขอบพระคุณ คุณครูที่ให้ความสนใจทั้ง 8 โรงเรียน จำนวน 139 ท่าน ที่ให้ความสนใจ  และร่วมกิจกรรมกับเราเป็นอย่างดี