โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ขอขอบพระคุณ🙏 พลตรี วิชัย จามจุรีรักษ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)

ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม เดิน – วิ่ง ASCLB ก้าวรักษ์โลก ลดโรค ร่วมใจต้านภัยการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567🥰