ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี มีการประชุมผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1