ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ของแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์2561 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

ด.ช.รัชพล  วุฒิศิริศาสตร์

ด.ช.พศิน  ตันติผาติ

ด.ญ.ณัฐกมล  ล้วนพร

ด.ช.รัชชานนท์  ปุราถานัง

ด.ญ.อภิชยา  สุดโลก