ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566