ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น ที่ผ่านเข้ารอบชิงอันดับ 3

📣ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น ที่ผ่านเข้ารอบชิงอันดับ 3 👏🏻

💡โครงการฉลาดรู้วิทย์🔭 คิดคณิตศาสตร์ ปี 2 ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เด็กๆ ด้วยนะคะ💖

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เด็กชายภูวิศ แก้วมงคล ชั้น ม.3

เด็กชายกิดากร ชื่นบุญ ชั้น ม.3

เด็กชายวิริยะ ใยทา ชั้น ม.2 และ

เด็กหญิงนีรรัตน์ เจริญแก้วพันสี ชั้น ม.2