ขอเชิญร่วมกิจกรรม ASCLB ก้าวรักษ์โลก ลดโรค ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2

สามารถสมัครออนไลน์โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://forms.gle/ERdeCjUQWTC8gm676