กิจกรรมอัสสัมฯ พร้อมใจ แต่งไทยร่วมงานวัง

เด็กๆ ได้แต่งกายชุดไทย และร่วมกันเล่นการละเล่นไทย อาทิเช่น ขี่ม้าก้านกล้วย มอญซ่อนผ้า รีๆข้าวสาร