กิจกรรมคณิตคิดสนุก เด็กๆได้เข้าฐานฝึกฝนทักษะ ด้านคณิตศาสตร์ อาทิเช่น รูปทรงหรรษา , นับเลข 2 ภาษา , จำนวนและตัวเลข , เลขไทย เลขอารบิก , บวกเลข , เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่า , นับทีละ 10