หน่วยการเรียนรู้มรดกไทย

ฐานกิจกรรมการเรียนรู้หน่วย มรดกไทย พี่อนุบาล 3 ของเราร่วมจัดให้น้องๆได้เข้ามาเรียนรู้ในฐานต่างๆ ฐานอาหารไทย ฐานการละเล่นไทย ฐานการแต่งกายแบบไทยๆ ฐานขนมไทย ไม่เพียงแต่ได้ความสนุกสนาน แต่เด็กๆยังได้ความรู้และได้ชิมรสชาดอาหารอิ่มสบายท้องไปกันทุกๆคนเลยค่ะ หนูน้อยอัสสัมร่วมแต่งไทย เรียนรู้มรดกไทย# คลิกชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมEnglish Camp

เนื่องด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี  ได้เห็นถึงความสำคัญของพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  ในระดับอนุบาล  เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถของนักเรียน  ร่วมฝึกปฏิบัติจรริงในการทดลองและร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางภาษาอังกฤษ  โดยได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ วัลลภาฟาร์ม  ลพบุรี  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2562   คลิกชมภาพกิจกรรม

1 2 3 4