🏆ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชิตภณ ผ่องสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

🏆ได้รางวัลเหรียญทอง แข่งเทควันโด แมท 11th THF CHOI YOUNG SEOK CUP RSU INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2024

รุ่นอายุ 9-10 ปี E 31-34 KG

ยิม SL Taekwondo Academy