อบรมแบ่งปันPLC หัวข้อ “ครูเข้าใจ เข้าถึง ปัญหาการเรียนรู้ถดถอยและป้องกันความรุนแรงในโรงเรียน”

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ได้จัดการอบรมแบ่งปันPLC หัวข้อ “ครูเข้าใจ เข้าถึง ปัญหาการเรียนรู้ถดถอยและป้องกันความรุนแรงในโรงเรียน” โดยมีคณะครูโรงเรียนพระกุมารเยซู จังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย