วจนพิธีกรรมการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นเกียรติแด่ คุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ งานระลึกถึงกำเนิดคณะ ครบ 325 ปี

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ASCLOPBURI&set=a.525181062253944