ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสิรวิชญ์ แก้วมงคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้างเกมกระดาน”Survival on the Grassland”

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสิรวิชญ์ แก้วมงคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้างเกมกระดาน”Survival on the Grassland” ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับภูมิภาค ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 104