📍📍เปิดรับสมัคร นักเรียน ระหว่างชั้น ภาคเรียนที่ 2/2565

📍📍เปิดรับสมัคร นักเรียน ระหว่างชั้น ภาคเรียนที่ 2/2565
🏫ระดับเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 2
☎️ติดต่อสมัครได้ที่ห้องธุรการ 036-782711, 062-4542727
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-15.00 น.
ตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2565
💞💞มาเป็นครอบครัวอัสสัมชัญฯ ด้วยกันนะคะ🥰🥰