วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี  ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562