ร่วมแสดงความยินดี การแข่งขันหุ่นยนต์ออนไลน์ Mbot beta02 ระดับประถม-มัธยม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ออนไลน์ครั้งที่ 2
ระดับชั้นประถมศึกษา
ทีมJust do it Good ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลน้ำใจนักกีฬายอดเยี่ยม
– ด.ญ.นีรรัตน์ เจริญแก้วพันสี
– ด.ช.ภูวิศ แก้วมงคล
ทีม evo do it ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
– ด.ช.พนัส เทียมคำ
– ด.ช.เปรมมนัทธ์ พวงแก้ว
ระดับมัธยมศึกษา
ทีมRegina ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัลน้ำใจนักกีฬายอดเยี่ยม
– ด.ญ.สุมัยยะห์ คณโฑทอง
– ด.ญ.จุฑาทิพย์ พุทธะเลิศพงศ์
ทีมSparkle ได้รับรางวัลTeamwork Award
– ด.ญ.ณิชานันท์ กฤตพัฒนากุล
– ด.ญ.พศิกา ชนะชัย