พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย 2561

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ได้มีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมี  เซอร์อักแนส  บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนก้าวต่อไปในอนาคต