ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่1/2561

โรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการของโรงเรียน การสรุปงานของคณะกรรมการสมาคมฯ พบครูประจำชั้นเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนร่วมกัน