น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี คณะเซอร์ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีเริ่มพิธีด้วยวจนพิธีกรรม จากนั้นประธานในพิธีถวายความเคารพด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวางพวงมาลาในนามโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ต่อมาผู้เข้าร่วมพิธี ทำการร้องเพลง “พระราชาผู้ทรงธรรม”,”พระราชาในนิทาน” และการแสดงชุด ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธี นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนด้วยการทำความสะอาดห้องเรียน และสถานที่บริเวณใกล้เคียงโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ