ตารางสอนประจำภาคเรียนที่1/2562

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

p1

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

p2

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

p3

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

p4

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

p5

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

p6

ชั้นมัธยมศึกษา

m