ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ฝาส้ม เข็มที่ 3

วันที่ 23 กันยายน 2565 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชได้เข้ามาทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ฝาส้ม เข็มที่ 3 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี