คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕