ขอแสดงความยินดี ม.ณิชารัศมิ์ วิสิฐสิริโชค

ได้รับเข็มกลัด Coding core Trainer (CCT) เพื่อมอบให้วิทยากรแกนนำผู้ผ่านการอบรมและปฏิบัติหน้าที่ Coding core Trainer (CCT) อย่างมีประสิทธิภาพ